تامین نیروی انسانی

 

ارائه مشاوره و همکاری در جذب پرسنل متخصص و ماهر

– نیروی انسانی مجرب با سابقه کار در معدن ید

– نیروی انسانی مجرب بومی

(با تخصص های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، زمین شناسی، مهندسی معدن، محیط زیست، هیدروزئولوژی و …)

– نیروی انسانی مهارتی