اجرای مطالعات ژئوفیزیک – مگنتوتلوریک برای اکتشاف ید در شمال گنبدکاووس

مطالعات ژئوفیزیک - مگنتوتلوریک MT-AMT برای اولین بار در اکتشاف ید در شمال گنبدکاووس مطالعات ژئوفیزیک به روش مگنتوتلوریک MT-AMT برای ...

ادامه مطلب

برگزاری مزایده معادن ید استان گلستان – آبان ۱۴۰۱ (زمان بندی و شرایط مزایده)

به اطلاع می‌رساند مزایده عمومی بیش از 5000 محدوده‌ اکتشافی، گواهی‌کشف، پروانه‌ بهره‌برداری و مجوز برداشت وزارت صنعت، معدن و تجارت از طر...

ادامه مطلب

فعالسازی صدور پروانه اکتشاف و نیز آزاد سازی پهنه‌ اکتشافی ید استان گلستان در خرداد ۱۴۰۱

فعال سازی مجدد ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی ید در تاریخ 1401/03/22 و آزاد سازی همزمان پهنه اکتشافی ید قیزلر و اینچه برون ...

ادامه مطلب

برگزاری مزایده عمومی معادن ۱۴۰۰ (زمان بندی و شرایط مزایده)

به اطلاع می‌رساند مزایده عمومی حدود 6000 محدوده‌ اکتشافی، گواهی‌کشف، پروانه‌ بهره‌برداری و مجوز برداشت وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق برن...

ادامه مطلب